آقای رمضانعلی دولو فدراسیون بسکتبال را از آقای مشحون تحویل گرفتند

طی حکمی از طرف محمود گودرزی وزیر محترم وزارت ورزش و جوانان آقای رمضانعلی دولو به عنوان سرپرست فدراسیون بسکتبال منصوب شدند .

آقای رمضانعلی دولو فدراسیون بسکتبال را از آقای مشحون تحویل گرفتند
صبح روز گذشته جلسه معارفه آقای رمضانعلی دولو با حضور ایشان - آقای مشحون - آقای گواری مدیر کل دفتر امور مشترک و آقای مدیر کل دفتر بازرسی وزارت ورزش و جوانان در دفتر فدراسیون بسکتبال برگزار شد . در پایان جلسه آقای مشحون فدراسیون را به آقای رمضانعلی دولو تحویل دادند .

آقای مشحون در حضور آقای دولو نشستی نیز با اعضای فدراسیون داشتند در این جلسه ابتدا آقای مشحون ضمن خوش آمد گویی به سرپرست جدید فدراسیون از اینکه وزارت ورزش و جوانان آقای دولو که خود یکی از بسکتبالیستهای با سابقه به شمار می آیند را جهت قبول این مسوولیت برگزیدند ابراز خوشنودی نمودند و اعلام کردند تا زمان برگزاری انتخابات طبق قوانین وزارت ورزش و جوانان با شخصی عهده دار مسوولیت فدراسیون ها باشد و آقای دولو را از هر جهت برای سرپرستی فدراسیون بسکتبال شایسته دانستند .

بعد از صحبتهای آقای مشحون آقای دولو ضمن اشاره به افتخارات سال های اخیر بسکتبال کسب عناوین قهرمانی متعدد و دریافت جایزه اسکار جهانی را مرهون زحمات اخیر آقای مشحون و برادرشان دانستند که باعث شده بسکتبال ایران - امروزه به عنوان یکی از قدرتهای بسکتبال در قاره کن تبدیل شود و در ادامه نیز صراحتا عنوان نمودند اهل هیچ گونه باند و دسته ای نیستند و بنا به تصمیم شخص وزیر ورزش صرفا جهت خدمت به بسکتبال و برگزاری انتخابات سالم و به دور از حاشیه ریاست فدراسیون بسکتبال این مسوولیت را قبول نمودند در مدت زمانی هم که این مسوولیت را به عهده دارند از نظرات و رهنمودهای آقای مشحون و اهالی بسکتبال استفاده خواهند نمود .