تفاوت قوانین بسکتبال در FIBA و NBA و NCAA

فدراسیون بین المللی بسکتبال فیبا، اتحادیه ملی بسکتبال ایالات متحده امریکا NBA و اتحادیه ورزش های دانشگاهی ملی ایالات متحده امریکا NCAA سه اتحادیه مهم در زمینه ی برگزاری لیگ های بسکتبال در سراسر دنیا هستند. هر یک از این سازمان بنا به سیاست های مدیریتی قوانین بسکتبال خاص خود را دارند که البته این قوانین بسیار به هم شبیه هستند.از جمله تفاوت های موجود می توان به اندازه زمین، ارتفاع سبد بسکتبال تا زمین، تفاوت در شماره های بازیکنان و تفاوت های از این دست اشاره کرد.

تفاوت قوانین بسکتبال در FIBA و NBA و NCAA


تفاوت های قوانین بسکتبال در این سه سازمان به شرح زیر می باشد:

 

قوانین پایه بسکتبال

 


زمان بازی


4 دوره ی 10 دقیقه ای


4 دوره ی 12 دقیقه ای


2 نیمه ی 20 دقیقه ای

وقت اضافه

5 دقیقه

5 دقیقه

5 دقیقه

زمان استراحت
بین کوارتراول- دوم
و بین کوارتر
سوم - چهارم

2 دقیقه

130 ثانیه

وجود ندارد

زمان استراحت بین هر نیمه

15 دقیقه

15 دقیقه

15 دقیقه

اندازه ی زمین
(سانتی متر)

1575 در 2937

1600 در  3008

1600 در  3008

فاصله 3 امتیازی(سانتی متر)

655

759 (در گوشه ها 704)

631

زمان شوت

24 ثانیه

24 ثانیه

35 ثانیه

زمان انتقال توپ به نیمه ی زمین حریف

8 ثانیه

8 ثانیه

10 ثانیه

تعداد خطای بازیکنان

5

6

5

جایزه ی پرتاب آزاد

پنجمین خطا در هر دوره
(2 پرتاب ازاد)

پنجمین خطا در هر دوره
 (1 پرتاب ازاد)

هفتمین خطا در هر نیمه

 (1 پرتاب ازاد)

دهمین خطا در هر نیمه
(2 پرتاب ازاد)

تعداد بازیکنان در هنگام پرتاب پنالتی

3 تا مدافع 
2 تا مهاجم

3 تا مدافع
 2 تا مهاجم

4 تا مدافع
2 تا مهاجم

اجازه
 Alley - oops

مجاز

مجاز

مجاز

تعداد داور

3

3

3

در خواست
Time Out

مربی

بازیکن

مربی یا بازیکن

شماره های بازیکنان

4،5،6،7،8،913،14،1510،11،12

همه ی شماره ها

00،0،1،2،3،4،5

10،11،12،13،14،15

20،21،22،23،24،25

30،31،32،33،34،35

40،41،42،43،44،4550،51،52،53،54،55