رازهای آزمون های استعدادیابی در بسکتبال

کتابچه "رازهای آزمایش استعدادها در بسکتبال" راهنمایی برای مربیان جهت انتخاب یک تیم برنده می باشد.

رازهای آزمون های استعدادیابی در بسکتبال

کتابچه "رازهای آزمایش استعدادها در بسکتبال" راهنمایی برای مربیان جهت انتخاب یک تیم برنده می باشد.


هرکسی که یک تیم مسابقه ای را مربیگری کرده است، فشارهای ذاتی آزمون های استعدادیابی را درک کرده است. صرف نظر ورزش، سن، درجه یا سطح مهارت، انتخاب تعدادی بازیکنی که در ترکیب تیم شما برای فصل قرار خواهند گرفت، یکی از پیچیده ترین (یا به عبارتی پر استرس ترین) تصمیماتی خواهد بود که شما باید به عنوان یک مربی تصمیم گیری کنید.

کتابچه "رازهای آزمون های استعدادیابی در بسکتبال" به شما کمک خواهد کرد تا اعتماد به نفس لازم برای ارزیابی و انتخاب بازیکنان با استفاده از رویکردی مبتنی بر حقیقت، به شما خواهد داد تا از حداکثر شانس خود برای رسیدن به موفقیت استفاده برید. به خاطر داشته باشید که هر تیم مجموعه مهارت ها مختلف، شخصیت های مختلف و از همه مهم تر سبک مربیگری متفاوت خواهد داشت.

در نهایت، شما با تعدادی از تصمیمات دشوار برای انتخاب های نهایی خود رو به رو خواهید شد. این راهنما یک چارچوب قوی برای شما فراهم خواهد کرد تا شما به عنوان مربی آن تصمیمات دشوار را اتخاذ کنید.

این کتابچه شامل 16 صفحه است و با حجم 396 کیلوبایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.