مطالعات آموزش پرورش در رشته تربیت بدنی برای بسکتبال

هدف مطالب کتابچه "مطالعات آموزش پرورش در رشته تربیت بدنی برای بسکتبال" حمایت از معلمان و داوطلبان برای آماده سازی جهت آزمایش کاربردی مطالعات آموزشی تربیت بدنی می باشد.

مطالعات آموزش پرورش در رشته تربیت بدنی برای بسکتبال


فهرست مطالب این کتاب عبارت است از:
- مجموعه مهارت های بسکتبال
- مجموعه مهارت ها و نکات مشاهداتی
- تمرینات بسکتبال
- توصیف تمرینات
- چارچوب تاکتیکی

این کتابچه شامل 37 صفحه است و با حجم 818 کیلوبایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.