ناهنجاری های ساختار اسکلتی و اصلاح حرکات

این کتابچه به منظور آشنایی با ناهنجاری های ساختار اسکلتی و اصلاح حرکات که یکی از مفاهیم اصلی تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد، جمع آوری شده است.

ناهنجاری های ساختار اسکلتی و اصلاح حرکات


به مجموعه حركات منظم و هدفمند كششي مقاومتي و تقويتي كه بمنظور پيشگيري، اصلاح نا هنجاريهاي جسمي به فرد آموزش داده مي شود، حركات اصلاحي می گویند.


این جزوه شامل 134 صفحه است و با حجم 17.3 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.