آموزش مهارت های بسکتبال

آموزش مهارتهای بسکتبال در المپیک و تمرینات خاص آن بصورت تصویری

آموزش مهارت های بسکتبال
این کتاب شامل 94 صفحه پی دی اف است
و حجم این فایل 2.47 MB میباشد