مجله بسکتبال 2014 - ۱۳۹۳/۲/۲۶
slam magazine 2014/4
[نویسنده: slam.ir]
آموزش مهارت های بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
آموزش مهارتهای بسکتبال در المپیک و تمرینات خاص آن بصورت تصویری
جلد پانزدهم فیبا اسیست Fiba Assist - ۱۳۹۳/۲/۲۶
جلد پانزدهم از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در آگوست سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
ناهنجاری های ساختار اسکلتی و اصلاح حرکات - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این کتابچه به منظور آشنایی با ناهنجاری های ساختار اسکلتی و اصلاح حرکات که یکی از مفاهیم اصلی تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد، جمع آوری شده است.
چهاردهمین شماره مجله فیبا اسیست Fiba Assist - ۱۳۹۳/۲/۲۶
چهاردهمین شماره از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در ژوئن سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
مطالعات آموزش پرورش در رشته تربیت بدنی برای بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
هدف مطالب کتابچه "مطالعات آموزش پرورش در رشته تربیت بدنی برای بسکتبال" حمایت از معلمان و داوطلبان برای آماده سازی جهت آزمایش کاربردی مطالعات آموزشی تربیت بدنی می باشد.
سیزدهمین جلد مجله فیبا اسیست Fiba Assist - ۱۳۹۳/۲/۲۶
سیزدهمین جلد از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در آپریل سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
رازهای آزمون های استعدادیابی در بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتابچه "رازهای آزمایش استعدادها در بسکتبال" راهنمایی برای مربیان جهت انتخاب یک تیم برنده می باشد.
شماره دوازدهم مجله فیبا اسیست Fiba Assist - ۱۳۹۳/۲/۲۶
جلد دوازدهم از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در فبریه سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
جلد یازدهم فیبا اسیست Fiba Assist - ۱۳۹۳/۲/۲۶
جلد یازدهم از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در دسامبر سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
چلد دهم فیبا اسیست - ۱۳۹۳/۲/۲۶
جلد دهم از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در اکتبر سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
نهمین جلد فیبا اسیست - ۱۳۹۳/۲/۲۶
نهمین جلد از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در آگوست سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
فیبا اسیست جلد شماره هشت - ۱۳۹۳/۲/۲۶
شماره هشتم از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در ژوئن سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
بازی هایی برای دستیابی به موفقیت در بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
در این کتاب 33 تا از بازی های مورد علاقه ی ما در بسکتبال که به شما در پیشرفت تیم و پیروزی در یک مسابقه ی بسکتبال کمک می کنند، جمع آوری شده است تا راهنما و کمک هر مربی بسکتبالی باشد.
شماره هفتم از مجله فیبا اسیست - ۱۳۹۳/۲/۲۶
شماره هفتم از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در آپریل سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
تمرینات پایه بسکتبال انجمن های ورزشی برلین - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتاب تمرینات پایه بسکتبال انجمن های ورزشی برلین شامل 9 فصل است که هر فصل آن یکی از مهارت های پایه را در برمی گیرد که ضمن آموزش بسکتبال، تمرینات ویژه ای نیز برای آن ها بیان می کند.
جلد ششم فیبا اسیست - ۱۳۹۳/۲/۲۶
جلد ششم مجله فیبا اسیست Fiba Asist در فبریه سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
پنجمین جلد فیبا اسیست - ۱۳۹۳/۲/۲۶
جلد پنجم مجله فیبا اسیست Fiba Asist در دسامبر سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
مهارت های حرکتی بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
مهارت های حرکتی در بسکتبال اساس و پایه ی حمله و دفاع بسکتبال می باشد. ما به عنوان یک مربی باید کاملا مطمئن باشیم که بازیکنان ما موثر و بدون خظر بر روی زمین بسکتبال حرکت می کنند. جزوه مهارت های حرکتی بسکتبال می تواند راهنمای خوبی برای مربیان جهت آموزش مهارت های حرکتی و استفاده از فضاهای بسکتبال باشد.
فیبا اسیست جلد شماره چهارم - ۱۳۹۳/۲/۲۶
چهارمین جلد مجله فیبا اسیست Fiba Asist در اکتبر سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
مجموعه کامل از تمرینات تهاجمی بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این گنجینه ی غنی از دانش تهاجمی بسکتبال، برای تمامی مربیان و بازیکنانی که خواستار افزایش فهم خود از بسکتبال می باشند، ضروری است.
شماره سوم مجله فیبا اسیست - ۱۳۹۳/۲/۲۶
سومین شماره مجله فیبا اسیست Fiba Asist در ژوئن سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
یک برنامه آموزشی برای کارگاه آموزشی مربیگری بازیکنان جوان بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
ین پروژه شامل مجموعه ای از مکالمات بین یک بازیکن بسکتبال حرفه ای و مربی ای که بیش از یک دهه در بسکتبال جوانان کار کرده است و یک پروفسور روانشناسی که چندین بار بر روی رشد هوشی و اخلاقی بزرگسالان کار کرده است، می باشد.
شماره دوم مجله فیبا اسیست Fiba Asist - ۱۳۹۳/۲/۲۶
شماره دوم مجله فیبا اسیست Fiba Asist در ژوئن سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
مجله شماره یک فیبا اسیست Fiba Asist - ۱۳۹۳/۲/۲۶
مجله فیبا اسیست Fiba Asist از سال 2003 تا به حال از طرف فیبا به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
تمرینات پایه بسکتبال لیگ ورزشی جوانان امریکا - ۱۳۹۳/۲/۲۶
جزوه تمرینات پایه بسکتبال لیگ ورزشی جوانان امریکا به زبان انگلیسی است و شامل تمرینات شوت، پاس، بال هندلینگ، پیوت، ریباند، دفاع و اصول بسکتبال می باشد.
بسکتبال برای بازیکنان جوان - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتاب بسکتبال برای بازیکنان جوان به دنبال دستورالعمل های گروه کاری سازماندهی شده به وسیله فیبا FIBA و با هدف توسعه مربیان جوان نوشته شده است. این کتاب شامل هشت فصل و یک ضمیمه می باشد.
اصول تغذیه - ۱۳۹۳/۲/۲۶
هدف این کتاب آشنایی بااصول تغذیه، تغییرات مواد غذایی در فرایند نگهداری، پخت، ورود به بدن و ملاحظات مربوط برای نگهداری مواد غذایی و دفع مواد زاید می باشد.
نحوه مربیگری بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این جزوه که توسط فیبا اقیانوسیه ارائه شده است یک راهنمای مقدماتی برای مربیان تازه کار می باشد تا بتوانند مهارت ها و قوانین بسکتبال را آموزش دهند.
تمرینات بسکتبال و طراحی جلسه تمرینی - ۱۳۹۳/۲/۲۶
با دانلود و مطالعه کتاب تمرینات بسکتبال و طراحی جلسه تمرینی، شما یک گام به سوی موفقیت در مربیگری برمی دارید. زیبایی این کتاب در این می باشد که تمامی تمرینات طراحی این کتاب بر اساس تاثیر گزاری، رقابتی و جالب بودن برگزیده شده اند.
[نویسنده: پتریک اندرسون Patrick Anderson]
10 تمرین بسکتبال توسط پتریک اندرسون - ۱۳۹۳/۲/۲۶
ر این PDF مربی پتریک اندرسون Patrick Anderson ده تمرین حیاتی و مهم بسکتبال را ارائه می کند که می تواند دانش مربیان پایه بسکتبال کشور را ارتقا دهد.
راهنمای شروع به کار سریع مربیگری بازیکنان ناتوان ذهنی - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این کتاب آموزشی بسکتبال در فبریه 2008 توسط "المپیک ویژه" برای بازیکنان با سنین مختلف با ناتوانی های ذهنی و فکری گرداوری شده است تا به آن ها فرصتی برای بهبود آمادگی جسمانی و شجاعت دیده شدن بدهد.
[نویسنده: دیو لنوکس Dave Lenox و رایان مورفی Ryan Murphy]
کتابچه اموزشی رموز اصول بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این کتابچه شامل 9 فصل می باشد که هر فصل آن یکی از اصول بسکتبال را در بر می گیرد و در آن فصل سعی شده است نکات کلیدی و مهم آن اصل بسکتبال را بیان کند.
لغت نامه تخصصی بسکتبال فیبا اروپا - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این دیکشنری انگلیسی به انگلیسی تخصصی بسکتبال، توسط فیبا اروپا تهیه شده است و می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار مربیان جوان قرار دهد.
52 تمرین باشگاه بسکتبال گرینویل - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این کتاب شامل 52 تمرین بسکتبال است که توسط باشگاه بسکتبال گرینویل جمع آوری شده است.
ارتقا بازيكنان جوان بوسيله تمرينات بسكتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
هدف این کتاب ارتقاء و توسعه بازیکنان جوان زیر 16 سال می باشد. از انجایی که سن و سال و بدنسازی در ورزش بسکتبال از اهمیت بالایی برخوردار است مربیان جوانان و نوجوانان باید بدنسازی را فرا گیرند.
دوره اموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتابچه دوره اموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله شامل 22 جلسه آموزشی بسکتبال برای بازیکنان جوان می باشد که در هر جلسه آن از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: 1- هدف از جلسه تمرین، 2- تمرینات آن جلسه 3- تذکرات و نکات مهم هر جلسه
بسکتبال انتقالی - ۱۳۹۳/۲/۲۶
این جزوه که با نام بسکتبال انتقالی جمع اوری شده است، سعی شده در آن نکات کلیدی، تمرینات پایه و مفاهیم انتقال را با کلامی ساده بیان کند.
مهارت های فردی برای بازیکنان جوان بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
رابرت بائر Robert Bauer مدرس آلمانی فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا FIBA، در سفری که سال گذشته به ایران آمده بود، این کتاب را تقدیم مربیان بسکتبال کشور کرد. این کتاب با ارزش توسط وب سایت Slam.ir ترجمه شد تا شاید کمکی به مربیان بسکتبال کشور کند.
تهدید سه گانه Triple Threat - ۱۳۹۳/۲/۲۶
ما در این کتاب در مورد "اصول همراه با توپ" صحبت خواهیم کرد: دریبل، پاس و شوت. من به شما راه توسعه هر یک از این اصول را تمرین به تمرین و گام به گام برای ایجاد توانایی در بازیکنان بسکتبال نشان خواهم داد.
بررسی بیومکانیکی و مطالعه شبیه سازی پرش عمودی - ۱۳۹۳/۲/۲۶
پرش عمودی یک کار مجتمعی است که نیازمند سرعت و هماهنگی متنوازن بخش های مختلف بدن پرش کننده می باشد. نویسنده این کتاب با بررسی بیومکانیکی و مطالعه شبیه سازی، پرش عمودی را مورد بررسی قرار داده است.
کتاب بسکتبال حرکات حمله بسکتبال Motion Offfense - ۱۳۹۳/۲/۲۶
مقاله بسکتبال حرکات حمله بسکتبال Motion Offfense نکات جمع آوری شده در سیستم های حمله بسکتبال می باشد که از تعدادی کتب و منابع بزرگ بسکتبال تهیه شده و در انجمن ورزشی استذالیا AIS یا Australian Institute of Sport نیز تدریس می شود.
قوانین رسمی 2008 بسکتبال Official Basketball Rules 2008 - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتاب بسکتبال قوانین رسمی 2008 بسکتبال Official Basketball Rules 2008 توسط هیئت مرکزی فیبا Fiba Central Board تائید شده است در تاریخ 16/آپریل/2008 توسط فیبا برای مسابقات المپیک 2008 بیجیگ چین آماده شده است.در بر گیرنده تمامی قوانین بازی بسکتبال برای یک بازیکن، مربی، اشخاص رسمی و غیره می باشد.
[نویسنده: هیئت مرکزی فیبا Fiba Central Board ]
کتاب راهنما 2008 آمارگیران بسکتبال فیبا BASKETBALL STATISTICIAN MANUAL 2008 - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتاب راهنمای آمارگیران بسکتبال فیبا BASKETBALL STATISTICIAN MANUAL از همان سال های اولیه آمار شناسی در بسکتبال توسط فدراسیون بین المللی بسکتبال فیبا FIBA بوجود آمد و در سال 2005 نیز این کتاب اصلاح شد. در سال 2008 برای بار دوم توسط کارشناسان و آمارگیران فیبا FIBA به طور کامل بازبینی و اصلاح شد.
کتاب بسکتبال مربیگری بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتاب بسکتبال مربیگری بسکتبال Coaching Basketball محصول انتشارات For Dummies می باشد که برای مربیان جوان بسکتبال نوشته شده است. این کتاب توسط اتحادیه ملی و بوسیله گرگ بچ Greg Bach نوشته شده است.
[نویسنده: امید احمدی]
مقاله ی علمی - جزوات بازیکنان بسکتبال basketball player Handouts - ۱۳۹۳/۲/۲۶
مقاله علمی جزوات بازیکنان بسکتبال basketball player Handouts، توسط باشگاه بسکتبال گرینویل و آقای آندره هایسون Andrew Haysom نوشته شده است. این مقاله اصول ورزش بسکتبال را معرفی و تعریف می کند و با نمایش عکس و ذکر مثال هایی این اصول را برای خواننده آشنا می کند.
بررسی حرکت شناسی پرش در شوت جفت یک بازیکن بسکتبال در مقابل مدافع بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
هدف این کتاب بسکتبال، بررسی و آنالیز تکنیک ها وتمرینات استفاده شده برای بازیکنان بسکتبال برای زدن شوت به سمت حلقه ی حریف است. بررسی های این پژوهش بر روی 10 بازیکن حرفه ای لیگ دسته اول اسپانیا صورت گرفته است.
[نویسنده: امید احمدی]
تمرینات دستیابی به موفقیت در بسکتبال - ۱۳۹۳/۲/۲۶
کتاب بسکتبال تمرینات دستیابی به موفقیت در بسکتبال در برگیرنده 72 تمرین برگزیده بسکتبال می باشد که بازیکنان بسکتبال را به سخت کوشی بیشتر مجبور و به توسعه یک تیم بسکتبال برای پیروزی کمک می کند. این کتاب را می توانید رایگان از کتابخانه الکترونیکی بسکتبال Slam.ir دانلود کنید.
[نویسنده: امید احمدی]
نمایش:
٥٠
...
١
به صفحه

 

 تمامی حقوق متعلق است به Slam.ir

برنامه نویسی وب || پشتیبانی || پرتال || توسعه نرم افزار خاتم